We are available 24 hours a day, 7 days a week.
Graeme Evans

Graeme Evans

Evans – Graeme, a hunodd yn dawel yn Ysbyty Wrecsam Maelor ar yr 22ain o Dachwedd 2018, o Ger-y-Coed, Trefynant Parc, Acrefair, Wrecsam yn 95 oed. Tad annwyl David ac Alyn, tad yng nghyfraith Amanda a Sian, Taid a hen Daid ymroddgar. Bydd colled ar ei ôl gan y teulu oll, ffrindiau a’i gymdogion. Cynhaliwyd y gwasanaeth yng Nghapel Bethania, Ffordd Bethania, Acrefair, ddydd Gwener y 7fed o Ragfyr 2018, am 12:00pm., ac i ddilyn yn fynwent Capel Salem, Pen- y-Cae. Ar gais, blodau’r teulu yn unig ond os y dymunir rhoddion tuag at Capel Salem.

Evans – Graeme, passed away peacefully on the 22 nd of November, 2018, at Wrexham Maelor Hospital, of Ger-y-Coed, Trefynant Park, Acrefair, Wrexham, aged 95. The beloved husband of May (deceased). The dearly loved father of David and Alyn. The cherished father in law of Amanda and Sian and a devoted Taid and hen Daid. He will be sadly missed by all his family, friends and neighbours. Funeral service at Bethania Chapel, Bethania Road, Acrefair on Friday 7 th December 2018, at 12:00pm., followed by internment in Capel Salem cemetery, Pen-y-Cae. By request family flowers only, but if desired, donations will be gratefully received for Salem Chapel, via the offertory plate at the chapel.

All enquiries to J Francis Roberts & Son Independent Funeral Directors

Address: 10, Crane Street, Cefn-mawr, Wrexham, LL143AB

Tel: (01978) 810884 | Email: guy@francis-roberts.com