We are available 24 hours a day, 7 days a week.
Eifion Phillips

Eifion Phillips

PHILLIPS – Eifion Wyn:
Tach. 2 ail yn dawel yn ysbyty Wrecsam yn 85 oed. Priod annwyl a chariadus Llinos, a thad tyner a gofalus Huw a Gareth.
Anthro Hanes oedd Eifion yn Ysgol Dinas Bran am nifer o flynyddoedd, hyd at ei ymddeoliad yn 1992.
Rhoddir i orffwys yn Amlosgfa Pentrebychan Tach. 19 eg 2020.
All enquiris to J. Francis – Roberts & Son Ltd.Independent Funeral Directors.10, Crane Street,
Cefn Mawr,Wrexham, LL143AB Tel (01978) 810884